Hệ Thống Ký Túc Xá Tiếng Anh

Đội ngũ nhân viên Vietlish Homes

VIETLISH HOMES – HỆ THỐNG KÝ TÚC XÁ TIẾNG ANH

Vietlish Homes – Không chỉ là một chỗ trọ

VIETLISH HOME – MORE THAN JUST A DORM

Là một hệ thống ký túc xá, phòng trọ, căn hộ mini cho thuê cao cấp; kết hợp với mô hình học tiếng Anh giao tiếp phản xạ 100%. 

Đăngký